"VICTORY SYSTEMS"

kontakt: lotto@strona.pl

SYSTEM

24 ZAKŁADY Z 30 LICZB MINI LOTTO

OPARTY NA ROZKŁADACH LICZB

O NAJWYZSZEJ SZANSIE WYLOSOWANIA

W standardowych systemach skróconych do gry w MINI LOTTO, gwarantowane wygrane są atrakcyjne, ale wymagana ilość zakładów jest zastraszająca, gdyż zakłada się w nich jednakową szansę wylosowania każdego typu rozkładu liczb. Tymczasem w MINI LOTTO najczęściej są losowane liczby o rozkładzie: 3 parzyste + 2 nieparzyste i odwrotnie, najrzadziej same parzyste lub nieparzyste. Faktów tych nie uwzględniają standardowe systemy skrócone.

W proponowanym systemie, liczby dzielimy na: parzyste i nieparzyste oraz inne strefy liczbowe. Do gry wybieramy TYLKO zakłady o rozkładzie liczb, które w każdym podziale z osobna i jednocześnie mają NAJWYŻSZĄ SZANSĘ WYLOSOWANIA.

ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU

Wybieramy po 15 dowolnych liczb parzystych i nieparzystych.

Do diagramu obok wpisujemy w dowolnej kolejności:

-liczby nieparzyste w pola szare.

-liczby parzyste w pola białe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z szablonu systemu odczytujemy liczby do przepisania na kupony - z pól oznaczonych X

SZABLON SYSTEMU

Zakład nr 1

 

 

 

Zakład nr 24

X

 

 

 

 

 

 

itd >>>

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie zamieszczonego dalej MATEMATYCZNEGO OPISU SYSEMU po wykonaniu wskazanych obliczeń, można wyznaczyć ROZKŁADY LICZB O NAJWYZSZEJ SZANSIE WYLOSOWANIA i na ich podstawie samodzielnie zbudować KOMPLETNY SZABLON z 24 zakładami.

Chcesz otrzymać gotowy do gry szablon systemu ?

Przeslij wiadomość na lotto@strona.pl

GWARANTOWANE WYGRANE PRZY TRAFIONEJ

ILOŚCI LICZB "T" W ROZKŁADY LICZB

O NAJWYŻSZEJ SZANSIE WYLOSOWANIA

Ilość trafionych liczb w rozkłady liczb o najwyższej szansie wylosowania T

Gwarantowana minimalna wygrana

5

4

3

3

-

-

1

4

-

1

1

5

1

-

4

O wysokości wygranej NIE decyduje BEZPOŚREDNIO ilość trafionych liczb, ale ilość trafionych liczb w rozkłady o najwyższej szansie wylosowania T.

Jeśli wylosowano na przykład same liczby parzyste lub nieparzyste to T (co najwyżej) = 3

Jeśli wylosowano 4 liczby parzyste i 1 nieparzystą ( lub odwrotnie) to T (co najwyżej) = 4

Aby uzyskać T = 5 musi wystąpić losowanie z 3 liczbami parzystymi i 2 liczbami nieparzystymi (lub odwrotnie). Jeśli dodatkowo zostaną spełnione pozostałe funkcje ( przedstawione w opisie systemu- poniżej ) mamy T= 5 na 100%

Gdyby o wygranej miała bezpośrednio decydować ilość trafionych liczb, to byłby to standardowy system skrócony.

W standardowych systemach skróconych zawsze uzyskamy gwarantowaną wygraną, niezależnie od rozkładu trafionych liczb, ale wymagana ilość zakładów jest zastraszająca. W systemach takich występują min. kombinacje z samych liczb parzystych lub nieparzystych, których szansa na wystąpienie to zaledwie 4,22 %. Występują również kombinacje liczb po kolei np. 1,2,3,4,5. W historii gry MINI LOTTO ( wcześniej EXPRESS LOTEK ) kombinacje takie jeszcze nigdy nie zostały wylosowane.

WYMAGANA MINIMALNA ILOŚĆ ZAKŁADÓW W STANDARDOWYCH SYSTEMACH

- system pełny na 30 liczb z gwarancją 5/5 ( na 100% "Piątka" przy 5-ciu trafionych liczbach)- wymagana minimalna ilość zakładów, to 142 506

- system skrócony na 30 liczb z gwarancją 4/4 ( na 100% "Czwórka" przy 4-ech trafionych liczbach)- wymagana minimalna ilość zakładów, to 5 481

- system skrócony na 30 liczb z gwarancją 3/3 ( na 100% "Trójka" przy 3-ech trafionych liczbach)- wymagana minimalna ilość zakładów, to 406

 

MATEMATYCZNY OPIS SYSTEMU

Do gry wybieramy 30 liczb z 42.

SZANSA TRAFIENIA 3- 5 WYLOSOWANYCH LICZB W ZBIÓR WYBRANYCH I OBSTAWIONYCH 30 LICZB

Ilość trafnych w zbiór 30 liczb

3

4

5

Prawdopodobieństwo (szansa) w %

31,50

38,66

16,75

Analizując dane z powyższej tabeli stwierdzimy, że wg rachunku prawdopodobieństwa grając systematycznie przez 100 losowań trafimy: 31-32 razy 3 liczby, 38-39 razy 4 liczby, 16-17 razy 5 liczb.

Na wstępie zadajemy pytanie

Jakie kombinacje 5-ciu liczb w podziale na liczby parzyste / liczby nieparzyste mają najwyższa szansę wylosowania. Odpowiedz znajdziemy korzystając z matematycznej funkcji:

 

XP

 

XN

15!

15!

C

.

C

 

---------------------

.

----------------------

15

15

XP

! (

15

-

XP

) !

XN

! (

15

-

XN

) !

P

=

---------------

=

---------------------------------------------------

 

5

30!

C

 

----------

 

30

5!

.

25!

Gdzie:

P- prawdopodobieństwo (szansa wylosowania),

C- ilość kombinacji wg dwumianu Newtona,

XP- ilość wylosowanych liczb parzystych, XN- ilość wylosowanych liczb nieparzystych,

! - czytaj silnia ( 0! = 1, 1! = 1, 2! = 1x2 = 2, 3! = 1x2x3 = 6, 4! = 1x2x3x4 = 24 Itd.)

 

Podstawiając do wzoru za XP i XN kolejne możliwe rozkłady wylosowanych 5-ciu liczb, obliczymy prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych rozkładów. Widzimy, że nie wszystkie kombinacje liczb są jednakowo prawdopodobne. Najczęściej będzie to rozkład XP =2, XN =3 i XP =3, XN =2 . Tak więc nasz system ma obejmować kombinacje liczb w takim właśnie podziale liczb na parzyste-nieparzyste. Gwarantuje to, że przy wylosowanych 5-ciu liczbach z rozkładem XP =2, XN =3 lub XP =3, XN =2 mamy pewną "5", a przy wylosowanych 5-ciu liczbach z rozkładem XP =1, XN =4 lub XP =4, XN =1 mamy pewną "4".

JEDNAK wszystkich kombinacji 5 liczb z 30 przy podziale XP =2, XN =3 i XP =3, XN =2 jest 95 550

Na taką ilość zakładów należałoby grać, gdyby poprzestać na podziale liczb: parzyste - nieparzyste.

XP

XN

P(%)

0

5

2,11

1

4

14,37

2

3

33,52

3

2

33,52

4

1

14,37

5

0

2,11

 

 

Budujemy diagram 6 x 5. Diagram dzielimy na pola białe i pola szare.

Wybranych 15 liczb parzystych wpisujemy w dowolnej kolejności lub szyku w pola białe.

Wybranych 15 liczb nieparzystych wpisujemy w dowolnej kolejności lub szyku w pola szare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

II

III

IV

V

VI

 

S

 

T

 

U

 

W

 

X

 

Liczby w diagramie dzielimy na :

6- cio liczbowe strefy -w liniach poziomych: S, T, U, W,X.

5- cio liczbowe strefy - w liniach pionowych: I, II, III, IV, V, VI.

6- cio i 4-ro liczbowe strefy -w blokach: A, B, C, D, E, F.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

II

III

IV

V

VI

 

S

 

T

A

B

C

 

U

 

W

D

E

F

 

X

 

Teraz zadajemy pytania:

1.  Jakie kombinacje 5-ciu liczb w podziale na liczby w liniach poziomych mają najwyższą szansę wylosowania? Odpowiedz znajdziemy korzystając z matematycznej funkcji:

 

XS

 

XT

 

XU

 

XW

 

XX

C

.

C

.

C

.

C

.

C

6

6

6

6

6

P

=

-------------------------------------------

 

5

C

 

 

30

Gdzie: XS - ilość wylosowanych liczb w linii S, XT - ilość wylosowanych liczb w linii T, XU - ilość wylosowanych liczb w linii U, XW - ilość wylosowanych liczb w linii W itd.

Podstawiając do wzoru za: XS , XT , XU , XW , XX kolejne możliwe rozkłady 5-ciu liczb, obliczamy prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych rozkładów. Do gry wybieramy kombinacje liczb o najbardziej prawdopodobnych rozkładach. Inne odrzucamy

2.  Jakie kombinacje 5-ciu liczb w podziale na liczby w liniach pionowych mają najwyższą szansę wylosowania? Odpowiedz znajdziemy korzystając z matematycznej funkcji:

 

XI

 

XII

 

XIII

 

XIV

 

XV

 

XVI

C

.

C

.

C

.

C

.

C

.

C

5

5

5

5

5

5

P

=

---------------------------------------------------

 

5

C

 

 

30

Gdzie: XI - ilość wylosowanych liczb w linii I, XII - ilość wylosowanych liczb w linii II, XIII - ilość wylosowanych liczb w linii III, XIV - ilość wylosowanych liczb w linii IV, XV- ilość wylosowanych liczb w linii V itd.

Podstawiając do wzoru za: XI , XII , XIII , XIV , XV , XVI kolejne możliwe rozkłady 5-ciu liczb, obliczamy prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych rozkładów. Do gry wybieramy kombinacje liczb o najbardziej prawdopodobnym rozkładzie. Inne odrzucamy

3.  Jakie kombinacje 5-ciu liczb w podziale na liczby w blokach mają najwyższą szansę wylosowania? Odpowiedz znajdziemy korzystając z matematycznej funkcji:

 

XA

 

XB

 

XC

 

XD

 

XE

 

XF

C

.

C

.

C

.

C

.

C

.

C

6

4

6

4

6

4

P

=

---------------------------------------------------

 

5

C

 

 

30

Gdzie: XA- ilość wylosowanych liczb w bloku A, XB- ilość wylosowanych liczb w bloku B, XC- ilość wylosowanych liczb w bloku C, XD - ilość wylosowanych liczb w bloku D itd.

Podstawiając do wzoru za: XA , XB , XC , XD , XE , XF kolejne możliwe rozkłady 5-ciu liczb, obliczamy prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych rozkładów. Do gry wybieramy kombinacje liczb o najbardziej prawdopodobnym rozkładzie . Inne odrzucamy

4.  Jakie kombinacje liczb w podziale na liczby parzyste- liczby nieparzyste w każdych 2-uch sąsiadujących ze sobą blokach mają najwyższą szansę wylosowania? Np. dla bloku A + B odpowiedz znajdziemy korzystając z matematycznej funkcji:

 

XPAB

XNAB

5!

5!

C

.

C

 

-------------------------

.

---------------------------

5

5

XPAB ! ( 5 - XPAB )!

XNAB ! ( 5 - XNAB )!

P

=

------------

=

-----------------------------------------------------------

 

XAB

10!

C

 

-----------------------

 

10

XAB

! (

10

-

XAB

) !

Gdzie: XPAB- ilość wylosowanych liczb parzystych w blokach A + B, XNAB- ilość wylosowanych liczb nieparzystych w blokach A + B, XAB- ilość wylosowanych liczb w blokach A + B ( obliczona w pkt. 3 )

Podstawiając do wzoru za: XPAB , XNAB , kolejne możliwe rozkłady liczb, obliczamy prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych rozkładów. Do gry wybieramy kombinacje liczb o najbardziej prawdopodobnym rozkładzie. Inne odrzucamy.

Podobne obliczenia wykonujemy dla bloków B + C, D + E, E + F, A + D, B + E, C + F.

Wykonując obliczenia wg przedstawionych funkcji otrzymamy odpowiedz jakie rozkłady liczb w zastosowanych podziałach mają najwyższą szansę wylosowania. ( Po ile liczb w liniach poziomych, pionowych, blokach i dwóch sąsiadujących ze sobą blokach zostanie wylosowanych z najwyższym prawdopodobieństwem? )

Wszystkich możliwych kombinacji 5 liczb z pośród 30 jest 142 506 Jeśli z pośród wszystkich możliwych kombinacji wybierzemy te które spełniają np.: warunek podziału 5-ciu liczb na liczby parzyste- nieparzyste wg najwyższej szansy wylosowania, otrzymamy 95 550 kombinacji (zakładów po 5 skreśleń), a jeśli wybierzemy te które spełniają warunek podziału 5-ciu liczb na linie poziome wg najwyższej szansy wylosowania, otrzymamy 7 776 kombinacji itd.

Jeśli jednak wybierzemy te kombinacje, które spełniają jednocześnie wszystkie warunki rozkładu 5- iu liczb w dokonanych podziałach wg najwyższej szansy wylosowania,, otrzymamy 24 zakłady po 5 skreśleń, które stanowią część wspólną obliczonych rozkładów.

 

 

 

Zakład nr 1

 

 

 

I

II

III

IV

V

VI

System rozpisujemy w postaci szablonu zawierającego 24 zakłady ( przykład jednego z nich obok ). Po wpisaniu liczb do diagramu ( zobacz na początku strony) odczytujemy liczby do przepisania na kupony ( z pól oznaczonych X ).

X- Liczby spełniające warunki rozkładu liczb o najwyższej szansie wylosowania : część wspólna obliczonych rozkładów.

 

 S

X

 

 

 

 

 

 

 T

 

 

X

 

 

 

 

 U

 

 

 

 

X

 

 

 W

 

 

 

X

 

 

 

 X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szablon systemu i gwarantowane wygrane obowiązują dla dowolnie wybranych

15 liczb nieparzystych i 15 parzystych.

MOŻLIWE MINIMALNE WYGRANE

PRZY TRAFIENIU 5-CIU LICZB Z 30 TYPOWANYCH

O wysokości wygranej NIE decyduje BEZPOŚREDNIO ilość trafionych liczb, ale ilość trafionych liczb w rozkłady o najwyższej szansie wylosowania Gdyby o wygranej miała bezpośrednio decydować ilość trafionych liczb, to byłby to typowy system skrócony.

Tp-max- maksymalna możliwa ilość trafionych liczb w rozkłady liczb o najwyższej szansie wylosowania.

Gwarantowana minimalna ilość trafionych

Data losowania

Wyniki losowania

Tp- max

"5"

"4"

"3"

30.08.2014

01, 03, 10, 19, 24

5

1

-

4

29.08.2014

02, 03, 21, 39, 41

4

-

1

1

28.08.2014

15, 19, 21, 36, 38

5*

1

-

4

27.08.2014

13, 19, 23, 25, 38

4

-

1

1

26.08.2014

10, 16, 17, 18, 21

5

1

-

4

25.08.2014

08, 30, 33, 35, 39

5

1

-

4

23.08.2014

07, 22, 27, 33, 38

5*

1

-

4

22.08.2014

02, 15, 17, 24, 42

5*

1

-

4

21.08.2014

10, 13, 20, 22, 25

5

1

-

4

20.08.2014

03, 07, 08, 33, 36

5

1

-

4

19.08.2014

07, 17, 18, 34, 42

5

1

-

4

18.08.2014

12, 16, 32, 34, 38

3

-

-

1

16.08.2014

05, 09, 24, 35, 38

5

1

-

4

15.08.2014

19, 23, 24, 28, 37

5*

1

-

4

14.08.2014

05, 12, 24, 29, 31

5

1

-

4

13.08.2014

07, 21, 29, 30, 37

4

-

1

1

12.08.2014

04, 11, 18, 20, 25

5*

1

-

4

11.08.2014

02, 08, 11, 34, 36

4

-

1

1

09.08.2014

21, 23, 24, 28, 42

5

1

-

4

08.08.2014

14, 16, 18, 20, 21

4

-

1

1

07.08.2014

03, 11, 22, 25, 35

4

-

1

1

06.08.2014

11, 14, 16, 24, 38

4

-

1

1

05.08.2014

07, 28, 35, 37, 41

4

-

1

1

04.08.2014

01, 06, 11, 15, 35

4

-

1

1

02.08.2014

08, 10, 11, 34, 41

5

1

-

4

01.08.2014

13, 14, 22, 36, 42

4

-

1

1

31.07.2014

09, 11, 20, 31, 41

4

-

1

1

30.07.2014

08, 10, 16, 23, 42

4

-

1

1

29.07.2014

01, 07, 32, 37, 39

4

-

1

1

28.07.2014

03, 10, 18, 30, 31

5

1

-

4

26.07.2014

12, 28, 30, 32, 38

3

-

-

1

25.07.2014

06, 13, 27, 30, 41

5*

1

-

4

24.07.2014

01, 06, 08, 17, 24

5*

1

-

4

23.07.2014

14, 17, 26, 33, 35

5*

1

-

4

22.07.2014

09, 12, 15, 25, 39

4

-

1

1

21.07.2014

01, 03, 10, 19, 30

5

1

-

4

19.07.2014

02, 04, 10, 18, 36

3

-

-

1

18.07.2014

04, 10, 18, 28, 30

3

-

-

1

17.07.2014

09, 18, 30, 32, 41

5*

1

-

4

16.07.2014

02, 07, 16, 34, 39

5

1

-

4

15.07.2014

01, 15, 16, 33, 37

4

-

1

1

14.07.2014

01, 02, 04, 17, 20

5

1

-

4

12.07.2014

11, 22, 28, 31, 36

5

1

-

4

11.07.2014

02, 03, 09, 21, 25

4

-

1

1

10.07.2014

03, 11, 22, 30, 32

5

1

-

4

09.07.2014

05, 10, 15, 21, 41

4

-

1

1

08.07.2014

04, 18, 24, 28, 30

3

-

-

1

07.07.2014

24, 26, 37, 38, 42

4

-

1

1

05.07.2014

18, 26, 30, 36, 42

3

-

-

1

04.07.2014

03, 15, 19, 23, 24

4

-

1

1

03.07.2014

07, 21, 28, 32, 33

5*

1

-

4

02.07.2014

20, 28, 30, 32, 34

3

-

-

1

01.07.2014

01, 17, 22, 25, 38

5*

1

-

4

*) Nie stwierdzono "5"