kontakt: lottoday@interia.eu

UNIWERSALNY SYSTEM OPARTY NA ROZKŁADACH LICZB

O NAJWYZSZEJ SZANSIE WYLOSOWANIA

24 ZAKŁADY PO 5 SKRESLEŃ Z 30 TYPOWANYCH LICZB

W standardowych systemach skróconych, gwarantowane wygrane są atrakcyjne, ale wymagana ilość zakładów jest zastraszająca, gdyż zakłada się w nich jednakową szansę wylosowania każdego typu rozkładu liczb. Tymczasem np. w MINI LOTTO najczęściej są losowane liczby o rozkładzie: 3 parzyste + 2 nieparzyste i odwrotnie, najrzadziej same parzyste lub nieparzyste. Faktów tych nie uwzględniają standardowe systemy skrócone.

W proponowanym systemie, liczby dzielimy na: parzyste i nieparzyste oraz inne strefy liczbowe. Do gry wybieramy TYLKO zakłady o rozkładzie liczb, które w każdym podziale z osobna i jednocześnie mają NAJWYŻSZĄ SZANSĘ WYLOSOWANIA.

System opracowano do gry MINI LOTTO , ale z powodzeniem możemy go wykorzystać do gry w MULTI MULTI NA 5 SKRESLEŃ oraz w EKSTRA PENSJĘ (dodając do każdego zakładu wybraną 1 liczbę z 4).

GWARANCJE SYSTEMU

Chcesz otrzymać adres strony internetowej z szczegółowym opisem : jak samodzielnie zbudować system w postaci szablonu? ( podobnie jak prezentowane poniżej systemy "MINI MAX")

Wyślij SMS o treści AT.ZYSK.1 na nr 73068

Koszt 3,69 zł brutto z VAT-em

Ważne! Treść wysyłanego przez ciebie SMS-a wyłącznie dużymi literami, bez spacji ( przerw ) i z użyciem kropek !

SYSTEMY "MINI MAX"

Na identycznych zasadach ( jak poniżej ) postępujemy korzystając z szablonu systemu na 24 zakłady z 30 liczb.

 

SYSTEM NA 5 SKREŚLEŃ Z 8 TYPOWANYCH LICZB

Do diagramu obok wpisujemy wytypowane liczby :

 

 

MATEMATYCZNA PROGNOZA LICZB

-cztery parzyste w pola białe,

 

 

 

 

 

O NAJWYŻSZEJ SZANSIE TRAFIENIA

-cztery nieparzyste w pola szare.

 

 

 

 

 

W NAJBLIŻSZYM LOSOWANIU

Kolejność wpisywanych liczb dowolna.

 

 

Wyślij SMS o treści AT.MULT.2 na nr 72068

 

 

 

 

 

 

a otrzymasz SMS z typami MINI LOTTO

Z szablonu poniżej przepisujemy na

Wyślij SMS o treści AT.MULT.8 na nr 72068

kupony liczby z pól oznaczonych X

a otrzymasz SMS z typami MULTI MULTI

 

Koszt 2,46 zł brutto z VAT-em

Zakład nr 1

 

Zakład nr 2

 

Zakład nr 3

 

Zakład nr 4

X

X

X

 

 

 

X

X 

X

 

X

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

 

X

X

X

 

 

 

X

X

X

Tabela gwarancji

MINI LOTTO, MULTI MULTI, KENO

Ilość trafionych liczb

Gwarantowana minimalna wygrana

Maksymalna możliwa wygrana

5

4

3

5

4

3

3

-

-

-

-

-

2

4

-

-

1

-

2

-

5

-

-

4

1

1

1

Wszystkich kombinacji 5-tek z 8 liczb jest 56. Gramy na 4 zakłady, wybrane z najbardziej prawdopodobnych.

 

SYSTEM NA 6 SKREŚLEŃ Z 10 TYPOWANYCH LICZB

Do diagramu obok wpisujemy wytypowane liczby :

 

 

 

MATEMATYCZNA PROGNOZA LICZB

-pięć parzystych w pola białe,

 

 

 

 

 

 

O NAJWYŻSZEJ SZANSIE TRAFIENIA

-pięć nieparzystych w pola szare.

 

 

 

 

 

 

W NAJBLIŻSZYM LOSOWANIU

Kolejność wpisywanych liczb dowolna.

 

 

 

Wyślij SMS o treści AT.MULT.1 na nr 72068

 

 

 

 

 

 

 

a otrzymasz SMS z typami LOTTO

Z szablonu poniżej przepisujemy na

 

Wyślij SMS o treści AT.MULT.10 na nr 72068

kupony liczby z pól oznaczonych X

 

a otrzymasz SMS z typami MULTI MULTI

 

 

 

 

 

 

 

Koszt 2,46 zł brutto z VAT-em

Zakład nr 1

 

Zakład nr 2

 

Zakład nr 3

 

Zakład nr 4

X

X

X

 

 

 

X

 

X

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

X

X

X

 

 

X

X

X

X

X

 

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

 

Tabela gwarancji

LOTTO, MULTI MULTI, KENO

Ilość trafionych liczb

Gwarantowana minimalna wygrana

Maksymalna możliwa wygrana

6

5

4

3

6

5

4

3

3

-

-

-

-

-

-

-

2

4

-

-

-

1

-

-

2

-

5

-

-

-

4

-

1

1

1

6

-

-

1

3

1

-

2

-

Wszystkich kombinacji 6-tek z 10 liczb jest 210. Gramy na 4 zakłady, wybrane z najbardziej prawdopodobnych.

24 ZAKŁADY PO 5 SKRESLEŃ

 

 25

26 

27 

28 

29 

30 

Z 30 TYPOWANYCH LICZB

 

 36

 35

 34

 33

 32

 31

MULTI MULTI na 5 skreśleń na liczby od 25 do 54

 

 37

38 

39 

40 

41 

42 

Odczytane z szablonu zakłady przesyłane są SMS-em

 

 48

 47

 46

 45

 44

 43

 

 

 49

50 

51 

52 

53 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po wysłaniu SMSa na nr 74068 o treści:

AT.RZWH.1 wysyłany jest SMS zwrotny z zakładami od nr 1 do nr 4

AT.RZWH.2 wysyłany jest SMS zwrotny z zakładami od nr 5 do nr 8

AT.RZWH.3 wysyłany jest SMS zwrotny z zakładami od nr 9 do nr 12

AT.RZWH.4 wysyłany jest SMS zwrotny z zakładami od nr 13 do nr 16

AT.RZWH.5 wysyłany jest SMS zwrotny z zakładami od nr 17 do nr 20

AT.RZWH.6 wysyłany jest SMS zwrotny z zakładami od nr 21 do nr 24

Koszt SMS-a 4,92 zł brutto z VAT-em

Raz otrzymane zakłady - aktualne na zawsze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chcąc zagrać w MINI LOTTO, bez posiadania SZABLONU SYSTEMU, za liczby MULTI MULTI można podstawić swoje ( lub proponowane ) typy MINI LOTTO wg zasady:

-za liczby nieparzyste podstawiamy- liczby nieparzyste

-za liczby parzyste podstawiamy- liczby parzyste

PROPONOWANE TYPY MINI LOTTO NA NAJBLIŻSZE LOSOWANIE

SMS o treści AT.LUKS.51 na nr 72068 Koszt 2,46 zł brutto z VAT-em

 

WYSŁANE TYPY SMS -

MINI LOTTO

WYLOSOWANE LICZBY-

system z 30 liczb

TRAFIENIA - ZYSKI- STRATY

LEGENDA

To- ilość trafionych liczb ogółem, T- max. możliwa ilość trafionych liczb w rozkłady o najwyższej szansie wylosowania

*) zysk minimalny = gwarantowana minimalna wygrana "minus" koszty gry ( 30 zł )

**) strata maksymalna = koszty gry ( 30 zł ) "minus" minimalna gwarantowana wygrana

Prosimy przesyłać informacje o swojej wygranej na lottoday@interia.eu

Data

Typowane liczby parzyste

Typowane liczby nieparzyste

Wylosowane liczby

 To

 T

Mogłeś przy T

Zyskać minimum*

Stracić maksimum**

22.11.2014

02,04,06,08,14,18,20,22,24,28,32,34,36,40,42.

01,07,11,17,19,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41.

05,16,17,33,34.

3

3

-

9,20 zł

21.11.2014

06,08,10,12,14,16,18,22,24,26,28,32,34,36,38.

01,07,09,11,15,17,19,21,23,25,29,31,33,35,37.

12,15,16,21,26.

5

5

195 032,90 zł

-

20.11.2014

02,04,06,12,18,22,24,26,28,30,32,34,36,38,42.

03,05,07,13,15,17,19,25,27,29,31,33,37,39,41.

03,05,09,10,13.

3

3

-

15,20 zł

19.11.2014

02,04,06,08,10,12,14,16,18,24,28,34,36,38,42.

01,05,07,09,11,15,19,21,23,27,29,31,35,39,41.

01,10,30,38,39.

4

4

1155,90 zł

-

18.11.2014

02,04,06,08,10,12,14,16,18,22,26,34,36,38,42.

01,03,07,09,11,15,17,21,23,27,29,31,33,39,41.

14,18,26,38,40.

4

3

9,10 zł

-

17.11.2014

02,04,06,10,12,14,16,18,20,22,26,36,38,40,42.

01,03,05,07,09,11,13,15,17,21,23,27,31,33,41.

05,13,20,30,40.

4

4

978,70 zł

-

15.11.2014

04,06,14,16,18,20,22,24,26,28,32,36,38,40,42.

01,03,07,09,11,13,15,17,19,21,23,27,31,33,35.

19,24,28,32,35.

5

5

126 294,30 zł

-

14.11.2014

04,08,14,16,18,20,24,26,28,30,32,34,36,40,42.

01,03,07,09,11,13,17,19,21,25,27,31,33,35,37.

08,25,30,34,37.

5

5

66 678 zł

-

13.11.2014

02,04,06,08,16,18,20,24,26,28,30,32,34,40,42.

01,03,07,11,17,19,21,25,27,29,31,33,35,37,39.

02,08,29,39,41.

4

4

1196,70 zł

-

12.11.2014

02,04,06,08,14,16,18,20,24,26,28,30,32,34,42.

01,03,05,07,11,17,19,21,23,25,27,31,33,35,39.

05,10,12,15,23.

2

2

-

30 zł

11.11.2014

06,08,10,16,18,20,22,24,26,30,32,36,38,40,42.

01,03,09,11,13,15,19,21,23,25,27,29,31,35,39.

09,10,22, 38,41.

4

4

1280 zł

-

10.11.2014

06,08,10,16,18,20,22,24,26,28,30,32,38,40,42.

01,03,07,09,11,15,19,21,23,25,29,31,33,39,41.

12,13,36,40,42.

2

2

-

30 zł

08.11.2014

02,04,08,10,14,18,20,22,24,26,28,30,32,34,38.

01,05,07,13,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41.

15,16,18,29,37.

3

3

-

9,50 zł

07.11.2014

02,04,08,10,14,18,20,22,24,26,28,30,32,34,38.

01,05,07,13,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41.

25,30,31,35,37.

5

4

516,90 zł

-

06.11.2014

02,04,10,12,14,18,20,22,24,26,28,32,34,38,40.

01,05,07,09,13,21,23,27,29,31,33,35,37,39,41

09,12,19,36,40.

3

3

8,20 zł

-

05.11.2014

02,04,06,10,14,16,18,20,22,24,26,28,32,34,42.

01,05,07,09,17,19,21,23,27,29,33,35,37,39,41.

06,15,16,17,42.

4

4

464,50 zł

-

04.11.2014

02,04,06,10,14,18,20,22,24,26,28,32,34,36,42

01,03,05,07,09,11,15,17,19,21,23,25,35,37,41.

03,11,15,25,36.

5

4

314,10 zł

-

03.11.2014

02,04,06,08,14,18,20,22,24,28,32,34,38,40,42.

01,03,05,07,11,15,17,19,21,23,25,29,35,37,41.

08,13,30,38,40.

3

3

13,20 zł

-

01.11.2014

02,04,06,10,12,16,20,22,24,26,28,34,36,38,40.

03,05,07,11,13,15,17,19,21,25,33,35,37,39,41.

12,16,30,31,39.

3

3

18,80 zł

-

31.10.2014

02,04,06,10,12,16,20,22,24,26,28,34,36,38,40.

03,05,07,11,13,15,17,19,21,25,33,35,37,39,41.

10,13,26,33,36.

5

5

234 232,60 zł

-

30.10.2014

04,06,08,10,12,16,20,24,26,28,34,36,38,40,42.

03,05,09,11,13,15,17,19,21,25,29,33,35,37,41.

08,09,27,29,42.

4

4

496,60 zł

-

29.10.2014

04,06,08,10,12,16,20,24,26,28,34,36,38,40,42.

01,03,09,11,13,15,19,21,23,25,27,29,31,35,41.

01,18,23,27,31.

4

3

-

10,90 zł

28.10.2014

06,08,10,16,18,20,22,24,26,30,32,36,38,40,42.

01,03,09,11,13,15,19,21,23,25,27,29,31,35,41.

14,18,22,30,32.

4

3

-

8,70 zł

27.10.2014

06,08,10,16,18,20,22,24,26,28,30,32,38,40,42.

01,03,07,09,11,15,19,21,23,25,29,31,33,39,41.

02,07,28,33,39.

4

4

860,60 zł

-

25.10.2014

02,04,06,12,18,22,24,26,28,30,32,34,36,38,42.

03,05,07,13,15,17,19,25,27,29,31,33,37,39,41.

02,12,14,34,37.

4

4

481,70 zł

-

24.10.2014

02,04,06,12,18,22,24,26,28,30,32,34,36,38,42.

03,05,07,13,15,17,19,25,27,29,31,33,37,39,41.

04,12,17,36,42.

5

4

947,70 zł

-

23.10.2014

02,04,06,12,16,18,20,22,24,26,28,32,36,38,40.

03,05,07,09,13,15,25,27,29,31,33,35,37,39,41.

05,08,13,27,35.

4

3

-

12,30 zł

22.10.2014

02,04,06,12,16,18,20,22,24,26,28,32,36,38,40.

03,05,07,09,13,15,25,27,29,31,33,35,37,39,41.

17,24,30,35,38.

3

3

13,40 zł

-

21.10.2014

02,04,06,12,18,22,24,26,28,30,32,34,36,38,42.

03,05,07,13,15,17,19,25,27,29,31,33,37,39,41.

13,16,17,19,34.

4

4

461,80 zł

-

20.10.2014

02,04,06,12,18,22,24,26,28,30,32,34,36,38,42.

03,05,07,13,15,17,19,25,27,29,31,33,37,39,41.

03,10,19,25,35.

3

3

5,60 zł

-