MATEMATYCZNA

MATEMATYCZNA

PROGNOZA LICZB

kontakt: lotto@strona.pl

PROGNOZA LICZB

MINI LOTTO

MULTI MULTI

Wyślij SMS o treści

24 ZAKŁADY Z 30 LICZB MINI LOTTO

Wyślij SMS o treści

AT.LUKS.51

SYSTEM

AT.LUKS.52

na nr 72068

OPARTY NA ROZKŁADACH LICZB

na nr 72068

Otrzymasz SMS zwrotny z typami o najwyższej matematycznie szansie trafienia w najbliższym losowaniu

O NAJWYZSZEJ SZANSIE WYLOSOWANIA

Otrzymasz SMS zwrotny z typami o najwyższej matematycznie szansie trafienia w dzisiejszych dwóch losowaniach

W standardowych systemach skróconych do gry w MINI LOTTO, gwarantowane wygrane są atrakcyjne, ale wymagana ilość zakładów jest zastraszająca, gdyż zakłada się w nich jednakową szansę wylosowania każdego typu rozkładu liczb. Tymczasem w MINI LOTTO najczęściej są losowane liczby o rozkładzie: 3 parzyste + 2 nieparzyste i odwrotnie, najrzadziej same parzyste lub nieparzyste. Faktów tych nie uwzględniają standardowe systemy skrócone.

W proponowanym systemie, liczby dzielimy na: parzyste i nieparzyste oraz inne strefy liczbowe. Do gry wybieramy TYLKO zakłady o rozkładzie liczb, które w każdym podziale z osobna i jednocześnie mają NAJWYŻSZĄ SZANSĘ WYLOSOWANIA.

Koszt 2,46 zł

Koszt 2,46 zł

KLIKNIJ TU I ZOBACZ WYGRANE

KLIKNIJ TU I ZOBACZ WYGRANE

24 ZAKŁADY Z 30 LICZB MULTI MULTI

SYSTEM

OPARTY NA ROZKŁADACH LICZB

O NAJWYZSZEJ SZANSIE WYLOSOWANIA

System do MINI LOTTO możemy wykorzystać do gry w MULTI MULTI NA 5 SKRESLEŃ

Ponieważ losowanych jest 20 liczb z 80, szansa trafienia "5" jest ~ 548 razy większa niż w MINI LOTTO.

ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU

Wysyłane SMS-em liczby MINI LOTTO ( MULTI MULTI) wpisujemy w dowolnej kolejności do diagramu obok, zachowując zasadę:

-liczby nieparzyste w pola szare.

-liczby parzyste w pola białe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z szablonu systemu odczytujemy liczby do przepisania na kupony - z pól oznaczonych X

SZABLON SYSTEMU

Zakład nr 1

 

 

 

Zakład nr 24

X

 

 

 

 

 

 

itd >>>

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie zamieszczonego dalej MATEMATYCZNEGO OPISU SYSEMU po wykonaniu wskazanych obliczeń, można wyznaczyć ROZKŁADY LICZB O NAJWYZSZEJ SZANSIE WYLOSOWANIA i na ich podstawie samodzielnie zbudować KOMPLETNY SZABLON z 24 zakładami.

Chcesz zamówić za 36 zł gotowy

KOMPLETNY SZABLON z 24 zakładami +

wyznaczone ROZKŁADY LICZB O NAJWYZSZEJ SZANSIE WYLOSOWANIA?

KLIKNIJ TUTAJ

Wysyłka systemu w pliku WORD na adres e-mail zamawiającego w terminie

do 12 h od złożenia zamówienia.

REKLAMACJE. Zamawiający ma prawo do zwrotu opłaty i przegranej jeśli nie uzyska gwarantowanej wygranej ( podanej niżej w tabelce gwarantowanych wygranych ) !

UWAGA. Nie uzasadnione zgłaszanie reklamacji może zostać potraktowane jako próba wyłudzenia.

GWARANTOWANE WYGRANE PRZY TRAFIONEJ

ILOŚCI LICZB "T" W ROZKŁADY LICZB

O NAJWYŻSZEJ SZANSIE WYLOSOWANIA

Ilość trafionych liczb w rozkłady liczb o najwyższej szansie wylosowania T

Gwarantowana minimalna wygrana

5

4

3

3

-

-

1

4

-

1

1

5

1

-

4

O wysokości wygranej NIE decyduje BEZPOŚREDNIO ilość trafionych liczb, ale ilość trafionych liczb w rozkłady o najwyższej szansie wylosowania T.

Jeśli wylosowano na przykład same liczby parzyste lub nieparzyste to T (co najwyżej) = 3

Jeśli wylosowano 4 liczby parzyste i 1 nieparzystą ( lub odwrotnie) to T (co najwyżej) = 4

Aby uzyskać T = 5 musi wystąpić losowanie z 3 liczbami parzystymi i 2 liczbami nieparzystymi (lub odwrotnie). Jeśli dodatkowo zostaną spełnione pozostałe funkcje ( przedstawione w opisie systemu- poniżej ) mamy T= 5 na 100%

Gdyby o wygranej miała bezpośrednio decydować ilość trafionych liczb, to byłby to standardowy system skrócony.

W standardowych systemach skróconych zawsze uzyskamy gwarantowaną wygraną, niezależnie od rozkładu trafionych liczb, ale wymagana ilość zakładów jest zastraszająca. W systemach takich występują min. kombinacje z samych liczb parzystych lub nieparzystych, których szansa na wystąpienie to zaledwie 4,22 %. Występują również kombinacje liczb po kolei np. 1,2,3,4,5. W historii gry MINI LOTTO ( wcześniej EXPRESS LOTEK ) kombinacje takie jeszcze nigdy nie zostały wylosowane.

WYMAGANA MINIMALNA ILOŚĆ ZAKŁADÓW W STANDARDOWYCH SYSTEMACH

- system pełny na 30 liczb z gwarancją 5/5 ( na 100% "Piątka" przy 5-ciu trafionych liczbach)- wymagana minimalna ilość zakładów, to 142 506

- system skrócony na 30 liczb z gwarancją 4/4 ( na 100% "Czwórka" przy 4-ech trafionych liczbach)- wymagana minimalna ilość zakładów, to 5 481

- system skrócony na 30 liczb z gwarancją 3/3 ( na 100% "Trójka" przy 3-ech trafionych liczbach)- wymagana minimalna ilość zakładów, to 406

 

MATEMATYCZNY OPIS SYSTEMU

Do gry wybieramy 30 liczb z 42.

SZANSA TRAFIENIA 3- 5 WYLOSOWANYCH LICZB W ZBIÓR WYBRANYCH I OBSTAWIONYCH 30 LICZB

Ilość trafnych w zbiór 30 liczb

3

4

5

Prawdopodobieństwo (szansa) w %

31,50

38,66

16,75

Analizując dane z powyższej tabeli stwierdzimy, że wg rachunku prawdopodobieństwa grając systematycznie przez 100 losowań trafimy: 31-32 razy 3 liczby, 38-39 razy 4 liczby, 16-17 razy 5 liczb.

Na wstępie zadajemy pytanie

Jakie kombinacje 5-ciu liczb w podziale na liczby parzyste / liczby nieparzyste mają najwyższa szansę wylosowania. Odpowiedz znajdziemy korzystając z matematycznej funkcji:

 

XP

 

XN

15!

15!

C

.

C

 

---------------------

.

----------------------

15

15

XP

! (

15

-

XP

) !

XN

! (

15

-

XN

) !

P

=

---------------

=

---------------------------------------------------

 

5

30!

C

 

----------

 

30

5!

.

25!

Gdzie:

P- prawdopodobieństwo (szansa wylosowania),

C- ilość kombinacji wg dwumianu Newtona,

XP- ilość wylosowanych liczb parzystych, XN- ilość wylosowanych liczb nieparzystych,

! - czytaj silnia ( 0! = 1, 1! = 1, 2! = 1x2 = 2, 3! = 1x2x3 = 6, 4! = 1x2x3x4 = 24 Itd.)

 

Podstawiając do wzoru za XP i XN kolejne możliwe rozkłady wylosowanych 5-ciu liczb, obliczymy prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych rozkładów. Widzimy, że nie wszystkie kombinacje liczb są jednakowo prawdopodobne. Najczęściej będzie to rozkład XP =2, XN =3 i XP =3, XN =2 . Tak więc nasz system ma obejmować kombinacje liczb w takim właśnie podziale liczb na parzyste-nieparzyste. Gwarantuje to, że przy wylosowanych 5-ciu liczbach z rozkładem XP =2, XN =3 lub XP =3, XN =2 mamy pewną "5", a przy wylosowanych 5-ciu liczbach z rozkładem XP =1, XN =4 lub XP =4, XN =1 mamy pewną "4".

JEDNAK wszystkich kombinacji 5 liczb z 30 przy podziale XP =2, XN =3 i XP =3, XN =2 jest 95 550

Na taką ilość zakładów należałoby grać, gdyby poprzestać na podziale liczb: parzyste - nieparzyste.

XP

XN

P(%)

0

5

2,11

1

4

14,37

2

3

33,52

3

2

33,52

4

1

14,37

5

0

2,11

 

 

Budujemy diagram 6 x 5. Diagram dzielimy na pola białe i pola szare.

Wybranych 15 liczb parzystych wpisujemy w dowolnej kolejności lub szyku w pola białe.

Wybranych 15 liczb nieparzystych wpisujemy w dowolnej kolejności lub szyku w pola szare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

II

III

IV

V

VI

 

S

 

T

 

U

 

W

 

X

 

Liczby w diagramie dzielimy na :

6- cio liczbowe strefy -w liniach poziomych: S, T, U, W,X.

5- cio liczbowe strefy - w liniach pionowych: I, II, III, IV, V, VI.

6- cio i 4-ro liczbowe strefy -w blokach: A, B, C, D, E, F.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

II

III

IV

V

VI

 

S

 

T

A

B

C

 

U

 

W

D

E

F

 

X

 

Teraz zadajemy pytania:

1.  Jakie kombinacje 5-ciu liczb w podziale na liczby w liniach poziomych mają najwyższą szansę wylosowania? Odpowiedz znajdziemy korzystając z matematycznej funkcji:

 

XS

 

XT

 

XU

 

XW

 

XX

C

.

C

.

C

.

C

.

C

6

6

6

6

6

P

=

-------------------------------------------

 

5

C

 

 

30

Gdzie: XS - ilość wylosowanych liczb w linii S, XT - ilość wylosowanych liczb w linii T, XU - ilość wylosowanych liczb w linii U, XW - ilość wylosowanych liczb w linii W itd.

Podstawiając do wzoru za: XS , XT , XU , XW , XX kolejne możliwe rozkłady 5-ciu liczb, obliczamy prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych rozkładów. Do gry wybieramy kombinacje liczb o najbardziej prawdopodobnych rozkładach. Inne odrzucamy

2.  Jakie kombinacje 5-ciu liczb w podziale na liczby w liniach pionowych mają najwyższą szansę wylosowania? Odpowiedz znajdziemy korzystając z matematycznej funkcji:

 

XI

 

XII

 

XIII

 

XIV

 

XV

 

XVI

C

.

C

.

C

.

C

.

C

.

C

5

5

5

5

5

5

P

=

---------------------------------------------------

 

5

C

 

 

30

Gdzie: XI - ilość wylosowanych liczb w linii I, XII - ilość wylosowanych liczb w linii II, XIII - ilość wylosowanych liczb w linii III, XIV - ilość wylosowanych liczb w linii IV, XV- ilość wylosowanych liczb w linii V itd.

Podstawiając do wzoru za: XI , XII , XIII , XIV , XV , XVI kolejne możliwe rozkłady 5-ciu liczb, obliczamy prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych rozkładów. Do gry wybieramy kombinacje liczb o najbardziej prawdopodobnym rozkładzie. Inne odrzucamy

3.  Jakie kombinacje 5-ciu liczb w podziale na liczby w blokach mają najwyższą szansę wylosowania? Odpowiedz znajdziemy korzystając z matematycznej funkcji:

 

XA

 

XB

 

XC

 

XD

 

XE

 

XF

C

.

C

.

C

.

C

.

C

.

C

6

4

6

4

6

4

P

=

---------------------------------------------------

 

5

C

 

 

30

Gdzie: XA- ilość wylosowanych liczb w bloku A, XB- ilość wylosowanych liczb w bloku B, XC- ilość wylosowanych liczb w bloku C, XD - ilość wylosowanych liczb w bloku D itd.

Podstawiając do wzoru za: XA , XB , XC , XD , XE , XF kolejne możliwe rozkłady 5-ciu liczb, obliczamy prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych rozkładów. Do gry wybieramy kombinacje liczb o najbardziej prawdopodobnym rozkładzie . Inne odrzucamy

4.  Jakie kombinacje liczb w podziale na liczby parzyste- liczby nieparzyste w każdych 2-uch sąsiadujących ze sobą blokach mają najwyższą szansę wylosowania? Np. dla bloku A + B odpowiedz znajdziemy korzystając z matematycznej funkcji:

 

XPAB

XNAB

5!

5!

C

.

C

 

-------------------------

.

---------------------------

5

5

XPAB ! ( 5 - XPAB )!

XNAB ! ( 5 - XNAB )!

P

=

------------

=

-----------------------------------------------------------

 

XAB

10!

C

 

-----------------------

 

10

XAB

! (

10

-

XAB

) !

Gdzie: XPAB- ilość wylosowanych liczb parzystych w blokach A + B, XNAB- ilość wylosowanych liczb nieparzystych w blokach A + B, XAB- ilość wylosowanych liczb w blokach A + B ( obliczona w pkt. 3 )

Podstawiając do wzoru za: XPAB , XNAB , kolejne możliwe rozkłady liczb, obliczamy prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych rozkładów. Do gry wybieramy kombinacje liczb o najbardziej prawdopodobnym rozkładzie. Inne odrzucamy.

Podobne obliczenia wykonujemy dla bloków B + C, D + E, E + F, A + D, B + E, C + F.

Wykonując obliczenia wg przedstawionych funkcji otrzymamy odpowiedz jakie rozkłady liczb w zastosowanych podziałach mają najwyższą szansę wylosowania. ( Po ile liczb w liniach poziomych, pionowych, blokach i dwóch sąsiadujących ze sobą blokach zostanie wylosowanych z najwyższym prawdopodobieństwem? )

Wszystkich możliwych kombinacji 5 liczb z pośród 30 jest 142 506 Jeśli z pośród wszystkich możliwych kombinacji wybierzemy te które spełniają np.: warunek podziału 5-ciu liczb na liczby parzyste- nieparzyste wg najwyższej szansy wylosowania, otrzymamy 95 550 kombinacji (zakładów po 5 skreśleń), a jeśli wybierzemy te które spełniają warunek podziału 5-ciu liczb na linie poziome wg najwyższej szansy wylosowania, otrzymamy 7 776 kombinacji itd.

Jeśli jednak wybierzemy te kombinacje, które spełniają jednocześnie wszystkie warunki rozkładu 5- iu liczb w dokonanych podziałach wg najwyższej szansy wylosowania,, otrzymamy 24 zakłady po 5 skreśleń, które stanowią część wspólną obliczonych rozkładów.

 

 

 

Zakład nr 1

 

 

 

I

II

III

IV

V

VI

System rozpisujemy w postaci szablonu zawierającego 24 zakłady ( przykład jednego z nich obok ). Po wpisaniu liczb do diagramu ( zobacz na początku strony) odczytujemy liczby do przepisania na kupony ( z pól oznaczonych X ).

X- Liczby spełniające warunki rozkładu liczb o najwyższej szansie wylosowania : część wspólna obliczonych rozkładów.

 

 S

X

 

 

 

 

 

 

 T

 

 

X

 

 

 

 

 U

 

 

 

 

X

 

 

 W

 

 

 

X

 

 

 

 X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szablon systemu i gwarantowane wygrane obowiązują dla dowolnie wybranych

15 liczb nieparzystych i 15 parzystych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYSŁANE TYPY SMS -

MINI LOTTO

WYLOSOWANE LICZBY-

system z 30 liczb

TRAFIENIA - ZYSKI- STRATY

LEGENDA

To- ilość trafionych liczb ogółem, T- max. możliwa ilość trafionych liczb w rozkłady o najwyższej szansie wylosowania

*) zysk minimalny = gwarantowana minimalna wygrana "minus" koszty gry ( 30 zł )

**) strata maksymalna = koszty gry ( 30 zł ) "minus" minimalna gwarantowana wygrana

Prosimy przesyłać informacje o swojej wygranej na lotto@strona.pl

Data

Typowane liczby parzyste

Typowane liczby nieparzyste

Wylosowane liczby

 To

 T

Mogłeś przy T

Zyskać minimum*

Stracić maksimum**

23.10.2014

02,04,06,12,16,18,20,22,24,26,28,32,36,38,40.

03,05,07,09,13,15,25,27,29,31,33,35,37,39,41.

05,08,13,27,35.

4

3

-

12,30 zł

21.10.2014

02,04,06,12,18,22,24,26,28,30,32,34,36,38,42.

03,05,07,13,15,17,19,25,27,29,31,33,37,39,41.

13,16,17,19,34.

4

4

461,80 zł

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYSŁANE TYPY SMS -

MULTI MULTI

WYLOSOWANE LICZBY-

system z 30 liczb

TRAFIENIA - ZYSKI- STRATY

LEGENDA

To- ilość trafionych liczb ogółem, T- max. możliwa ilość trafionych liczb w rozkłady o najwyższej szansie wylosowania

*) zysk minimalny = gwarantowana minimalna wygrana ( przy T- max. ł 5 ) "minus" koszty gry ( 60 zł )

**) strata maksymalna = koszty gry ( 60 zł ) "minus" minimalna gwarantowana wygrana ( przy T- max. < 5 )

Dane przy stawce podstawowej

Prosimy przesyłać informacje o swojej wygranej na lotto@strona.pl

Data w kolorze zielonym, oznacza losowanie z godz. 14:00. Data w kolorze białym, oznacza losowanie z godz. 21:40.

Data

Typowane liczby parzyste

Typowane liczby nieparzyste

Wylosowane liczby

 To

 T

Mogłeś przy T

Zyskać minimum*

Stracić maksimum**

24.10.2014

02,04,06,08,14,16,22,40,54,64,66,72,74,76,78.

01,03,05,07,11,19,33,35,53,59,61,71,73,75,79.

03,11,13,15,16,21,24,25,29,32,34,43,44,54,58,68,69,73,78,79.

7

5

656 zł

-

24.10.2014

02,04,06,08,14,16,22,40,54,64,66,72,74,76,78.

01,03,05,07,11,19,33,35,53,59,61,71,73,75,79.

10,17,18,23,24,45,47,48,51,52,53,55,56,58,63,69,72,75,79,80.

4

4

-

36 zł

23.10.2014

16,20,28,30,34,40,42,48,54,60,62,64,66,78,80.

01,03,09,11,15,19,21,29,35,51,59,65,69,71,73.

01,03,04,05,09,14,15,17,18,20,27,29,35,50,52,60,61,62,63,66.

10

5

656 zł

-

23.10.2014

16,20,28,30,34,40,42,48,54,60,62,64,66,78,80.

01,03,09,11,15,19,21,29,35,51,59,65,69,71,73.

03,08,10,14,17,20,21,23,26,27,49,56,57,63,67,69,70,72,76,77.

4

4

-

36 zł

22.10.2014

02,08,10,16,20,22,30,32,52,54,58,64,72,76,80.

01,03,05,09,13,15,19,29,37,39,41,43,45,57,63.

03,09,15,22,24,29,30,33,41,49,52,54,62,66,68,72,75,76,78,79.

11

5

656 zł

-

22.10.2014

02,08,10,16,20,22,30,32,52,54,58,64,72,76,80.

01,03,05,09,13,15,19,29,37,39,41,43,45,57,63.

02,05,06,13,14,17,23,24,25,31,37,44,45,57,61,68,70,72,74,79.

7

5

656 zł

-

21.10.2014

02,06,08,10,12,18,20,26,30,32,36,42,62,76,80.

01,03,09,13,15,29,33,37,39,41,35,43,63,71,75.

04,07,10,17,18,22,26,33,36,38,44,46,47,50,55,56,58,63,76,77.

7

5

656 zł

-

21.10.2014

02,06,08,10,12,18,20,26,30,32,36,42,62,76,80.

01,03,09,13,15,29,33,37,39,41,35,43,63,71,75.

02,08,12,22,25,31,32,38,39,41,45,46,47,48,49,52,53,55,75,77.

7

5

656 zł

-

20.10.2014

02,08,10,16,20,22,30,32,52,54,58,64,72,76,80.

01,03,05,09,13,15,19,29,37,39,41,43,45,57,63.

04,08,10,17,22,23,26,27,30,37,39,43,49,53,56,66,68,76,77,79.

8

5

656 zł

-

20.10.2014

02,08,10,16,20,22,30,32,52,54,58,64,72,76,80.

01,03,05,09,13,15,19,29,37,39,41,43,45,57,63.

12,19,23,25,26,33,35,36,37,42,49,51,57,59,67,72,75,76,77,79.

5

5

656 zł

-